Pneumatické ovládání ventilů F1, 2013, formule 1, grand prix | Constructors F1

etina English Rusky

Pneumatické ovládání ventilů F1, 2013, formule 1, grand prix | Constructors F1 Constructors F1

Pneumatické ovládání ventilů

Miroslav Sanytrák/Boris Dacko | 10.2.08 | Válce

Konstrukce motorů F1 je omezena řadou požadavků FIA. Vedle zdvihového objemu, počtu a uspořádání válců je to i striktně atmosférické plnění, složení směsi atd. Jedinou efektivní cestou k zvyšování výkonu je při těchto požadavcích zvýšení otáček motoru. To však vyžaduje maximální odlehčení všech pohyblivých součástí a snížení třecích ztrát na minimum. To ovšem nestačí. Jak se postupem času otáčky motorů zvyšovali, začali si tvůrci uvědomovat i fakt, že klasické ovládání ventilového rozvodu přestává stačit. Nejde ani tak o vačkový hřídel, který zajišťuje otevření ventilů, ale spíše o pružinu obstarávající rychlé zavření. Při současných otáčkách pohybujících se kolem 19 000 ot/min již žádná pružina není schopna svou funkci plnit. Ať už je pružina vyrobena z jakéhokoliv materiálu má svou konstrukcí i materiálem omezenou tzv. frekvenci kmitání, což v praxi znamená, že při daných otáčkách nestihá ventil zavřít. Desmodromický ventilový rozvod, který ventil zavírá díky přímému spojení bez nutnosti použití pružiny zde rovněž neobstojí, neboť příliš zvyšuje množství a tím i hmotnost pohyblivých součástí rozvodu, což je při snaze zvýšit otáčky na dosažitelně maximum otáček nežádoucí.

zvětšit

S lepším řešením tohoto problému, který ve svém důsledku umožnil další zvyšování výkonu přišla jako první stáj Renault (v poslední verzi přeplňovaných šestiválců), a to již v sedmdesátých letech. Klasickou pružinu pod ventilovým hrníčkem zde nahradil pneumatický systém. Prostor pod hrníčkem představuje jakousi tlakovou nádobu s dusíkem, jehož požadovaný tlak udržuje kompresor poháněný od klikového hřídele a reguluje řada regulačních ventilů jak na straně vstupu, tak i výstupu. Při pootočení vačkového hřídele vačka otevře ventil, čímž se současně ještě více zvýši tlak v systému. Ten pak zajistí při dalším odvalení vačky zcela bezproblémové dosednutí hlavy ventilu do sedla. Frekvence kmitání takovéto pružiny je prakticky neomezená, záleží jen na výši tlaku v systému. Jen pro názornost, při maximálních otáčkách se každý ventil v motoru F1 otevře a zavře 160 krát za sekundu.

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2019) Copyright © (2011) Constructorsf1.com