Proč potřebujeme přítlačnou sílu? F1,Formule 1, construct, okruhy, závody, grand prix | Constructors F1

etina English Rusky

Proč potřebujeme přítlačnou sílu? F1,Formule 1, construct, okruhy, závody, grand prix | Constructors F1 Constructors F1

Proč potřebujeme přítlačnou sílu?

Miroslav Sanytrák | 2.6.04 | Přední křídlo

Proč potřebujeme přítlačnou sílu? - Obr. 1

Obr. 1

Zejména od závodního auta očekáváme schopnost rychlého projíždení zatáček. Na vozidlo jedoucí v zatácce pusobí odstredivá síla, v obr.1 oznacená OS. Proti pusobení této odstředivé síly působí třecí síly T mezi pneumatikami a vozovkou. V okamžiku, kdy odstředivá síla je větší než součet třecích sil pneumatik, vozidlo se dostane do smyku, nebo opustí vozovku, zkrátka, přestane se v zatáčce chovat ideálně. Třecí síla je vyjádřena vztahem T = f . NC , kde f je součinitel tření a NC je složka síly, vyplývající z váhy vozidla a přítlačné síly NA. Součinitel tření f je dán především složením směsi pneumatiky a velikost NC zase především aerodynamickým řešením spoileru a dalších detailů karoserie a podvozku. Složka, vyplývající z váhy stroje je obvykle dána předepsanou hmotností vozidla.Proč potřebujeme přítlačnou sílu? - Obr. 2

Obr. 2

Složka váhy vozidla ovšem muže být zmenšena vztlakovou silou, vznikající za určitých podmínek zejména pod podlahou vozidla. Závodní vůz je obvykle velmi nízké stavby, kvůli poloze těžiště. Zjednodušeně – pod jeho podlahou dojde při určité – vysoké – rychlosti k jevu, který – opět zjednodušeně – nazveme aerodynamické ucpání (v obr.2 naznačeno bodem Z.) Je způsobeno tloušťkou mezní vrstvy, v níž obtékající médium "teče" menší rychlostí, ale vozidlo – svým výkonem – tuto "bariéru" překonává, proudění vzduchu se zpomaluje, tlak vzduchu pod podlahou roste, vzniká vztlaková síla, která má tendenci vozidlo zvedat. A právě proti této síle musí spoilery působit. Je-li aerodynamický přítlak větší, je třecí síla mezi pneumatikou a vozovkou větší a vozidlo se tudíž může v zatáčce pohybovat rychleji. Samozřejmě tento výklad je zjednodušený, protože čím větší přítlak křídlo vyvozuje, tím větší je jeho aerodynamický odpor, takže nemusí být vždy nejlepším řešením jeho největší přítlak v zatáčce. Může způsobit významné zpomalení stroje v nejrychlejších úsecích.Proč potřebujeme přítlačnou sílu? - Detail nosu

Detail nosuProč potřebujeme přítlačnou sílu? - Opět nos jinak

Opět nos jinakProč potřebujeme přítlačnou sílu? - Jiný typ nosu

Jiný typ nosuProč potřebujeme přítlačnou sílu? - A další nos

A další nosProč potřebujeme přítlačnou sílu? - Detail dalšího nosu

Detail dalšího nosu

Václav Král

Štítky

 


Copyright © (2019) Copyright © (2011) Constructorsf1.com