Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008 Trilobit Beroun.Fites, F1, Formule 1 | Constructors F1

etina English Rusky

Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008 Trilobit Beroun.Fites, F1, Formule 1 | Constructors F1 Constructors F1

Trilobit Beroun 2009, vyhodnocení roku 2008

Miroslav Sanytrák | 1.2.09 | Berounský Trilobit

Co je FITES

Český filmový a televizní svaz FITES je občanské sdružení tvůrčích audiovizuálních pracovníků. Působí na území České republiky. Sídlem je Praha s pobočkami v Ostravě, Brně a ve Zlíně.

Sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce, podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl. Zasazuje se uplatňování humanity, mravnosti, demokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích. Usiluje o zajištění optimálních materiálně technických, ekonomických a organizačních podmínek tvorby.

FITES chrání profesní, autorská, smluvní i sociální práva a zájmy všech tvůrčích pracovníků – i nečlenů. Hájí svobodu tvorby proti neodůvodněným i možným politickým či jiným tlakům a usiluje o zveřejňování hodnotných uměleckých děl. Sleduje uměleckou, profesní a etickou úroveň původní české audiovizuální tvorby i díla zahraniční produkce.

Podporuje oprávněné nároky autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých v rámci příslušných autorsko-právních vztahů. Napomáhá uplatnění talentovaných profesionálních i amatérských tvůrců se zvláštním ohledem na začínající adepty v oboru.

FITES poskytuje za úplatu služby v oblasti kultury, zejména ve sféře filmu, televize, výtvarného umění a propagace na území České republiky i v zahraničí. Uplatňuje právo na svou účast při řešení konkrétních organizačních a legislativních otázek s kulturními institucemi, zákonodárnými sbory a výkonnou mocí. V případě nutné součinnosti se obrací na další umělecké obce a profesní sdružení. Vyhledává a navazuje spolupráci s ostatními partnerskými organizacemi, i zahraničními. Podporuje spolupráci nezávislých tvůrců a producentů s televizí veřejné služby. Zasazuje se o vypracování a dodržování jasných pravidel při zadávání veřejných zakázek a koprodukcí v audiovizuální oblasti.

FITES je pořadatelem spolu s Hereckou asociací a městem Přelouč každoroční Cen Františka Filipovského udělovaných za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu.

FITES pořádá zpravidla čtyřikrát do roka panelové diskuse, tzv. Čtvrtletníky, na aktuální témata z audiovizuální oblasti.

FITES pořádá ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Unií slovenských televizních tvůrců zpravidla koncem listopadu Přehlídku české a slovenské dokumentární a animované tvorby.

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, městem Beroun, Nadačním fondem LETOROSTY a firmou SANCO pořádá FITES soutěž TRILOBIT BEROUN a Cenu Vladislava Vančury, které je zhodnocením tvůrčích výkonů za kalendářní rok; slavnostní vyhlášení soutěže se koná zpravidla předposlední lednovou sobotu roku následujícího.

FITES vydává šestkrát ročně, zpravidla v polovině sudého měsíce, Zpravodaj Českého filmového a televizního svazu SYNCHRON. V něm otiskuje úvahy a názory, rozhovory, festivalový kalendář, pamětnické vzpomínky a dokumenty. Tento časopis je vlastně jediným pojítkem jak mezi členy Fitesu, tak i širší odbornou veřejností. Synchron je také cca 14 dní po expedici zavěšován na internetové stránce www.fites.cz Vychází 6x ročně na křídovém papíře na formátu A4 (297x210 mm) v obvyklém rozsahu 4 strany barevné obálky + 32 – 40 stran černobílé textové části s fotografiemi. Náklad 1200 – 1300 výtisků.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 24.1.2009 v 17.30 v kině Mír .

Naše společnost SANCO, spol. s .r.o. se již na loňském ročníku dohodla o uspořádání Trilobit Beroun-ekologie, jako cenu pro filmový snímek s tématikou ekologie. Chtěli jsme tím podpořit FITES a poukázat na ekologii jako takovou. Ocenění snímek „Živý obraz lepšího světa“ právě vyjadřuje úzké sepětí člověka a přírody v dnešním uspěchaném světě. Cena byla udělena Mariánu Polákovi. Cenu předával společně s předsedou FITESu a starostou města Berouna Miroslav Sanytrák .
kino Mír Beroun


před začátkem


ceny


naše cena


předávání naší ceny


kytice pro oceněné


perníkový Trilobit pro přítomné


reklamy


reklamy


raut v hotelu Grand

Štítky

 


Copyright © (2019) Copyright © (2011) Constructorsf1.com