Autoklub ČR školí řidiče PPL CZ Bezpečnost, systém, řidič, F1, formule 1 , PPL, školení, AČR | Constructors F1

etina English Rusky

Autoklub ČR školí řidiče PPL CZ Bezpečnost, systém, řidič, F1, formule 1 , PPL, školení, AČR | Constructors F1 Constructors F1

Autoklub ČR školí řidiče PPL CZ

AČR Press/ Miroslav Sanytrák | 17.8.23 | Bezpečnost i v F1

Bezpečnost silničního provozu - školení AČR 2023

Třetím rokem probíhá systémové vzdělávání řidičů společnosti PPL CZ, jednoho z lídrů na trhu přepravy zásilek, v rámci spolupráce s Autoklubem České republiky, motoristickou organizací s nejdelší tradicí u nás. Zvyšování bezpečnosti silničního provozu a prevence dopravních nehod jsou pilířem Autoklubu ČR v oblasti obecného provozu. Pro PPL CZ je nadstandardní a pravidelné školení řidičů součástí aktivit společnosti na poli společenské odpovědnosti. Bezpečnost na všech úrovních je pro jedničku na trhu balíkové přepravy prioritou, stejně jako ochrana životního prostředí a postupný přechod k zelené logistice.

PPL

Pilotní kurz pořádal Autoklub ČR pro profesionální řidiče PPL CZ již v roce 2021. Předcházela mu podrobná příprava a ladění jednotlivých prvků školení, nejedná se o klasickou školu smyku, jak ji zná řada motoristů. „Kurzy jsou šity přesně na míru požadavků PPL CZ, aby byly pro jejich řidiče co nejvíce přínosné. Pro nás je vzdělávání profesionálních šoférů zajímavým segmentem aktivit v obecném motorismu. Velmi si vážíme spolupráce s jedním z nejvýznamnějších přepravců zásilek na českém trhu. Společenská zodpovědnost PPL CZ zaslouží ocenění, odborné vzdělávání a aplikace prvků defenzivního řízení, jež jsou součástí programu školení, vede ke zvýšení bezpečnosti s pozitivním dopadem na ostatní účastníky silničního provozu. Aktivity PPL CZ jsou hodné následování dalšími podnikatelskými subjekty a institucemi, jež se věnují silniční dopravě a zaměstnávají řadu profesionálních řidičů,“ uvedl Richard Gironi, výkonný ředitel Autoklubu ČR.

Společnost PPL CZ má sedmadvacet distribučních center po celé republice, vzdělávací kurzy jsou proto rozvrženy do sedmi center bezpečné jízdy v jednotlivých krajích pro dvě stovky řidičů. Všechny probíhají podle standardizovaného scénáře, na úvod je teorie od základního posedu za volantem po vysvětlení zvládání krizových situací. Následuje praktická část, řidič projíždí nebezpečné momenty nasimulované na kluzkém povrchu a v bezpečném prostředí polygonu se je učí zvládat. Ve spojení je vysílačkou s instruktorem, který mu ihned dává zpětnou vazbu a radí, jak situaci zvládnout ještě lépe. Tyto pokyny slyší přes radiostanice všichni řidiči na polygonu, učí se tak od ostatních. Jednotlivé prvky praktického školení mají účastníci možnost absolvovat několikrát, výsledkem jsou viditelně výrazné pokroky u každého z nich. „Řidiči kurzy absolvují ve služebních vozidlech, kterými každodenně jezdí. Zvládat krizovou situaci v dodávce je odlišné a náročnější oproti osobnímu autu, o to více jsou tyto praktické kurzy přínosnější. Součástí systémového vzdělávání jsou ale také moderní prvky e-learningu, účastníci mají příležitost učit se online a procházet si probírané věci opakovaně,“ vysvětlil Lukáš Pupík, garant projektu v PPL CZ.

AČR

Pro PPL CZ je důležitá také ekologie. Vedle zavádění digitálních procesů a implementaci moderních prvků na úsporu energií počítá zelená strategie PPL CZ s instalacemi fotovoltaických elektráren a rozšiřováním flotily vozidel na alternativní pohon včetně budování nabíjecí infrastruktury. A první elektrická dodávka v barvách PPL CZ už absolvovala se svojí řidičkou systémové školení na polygonu. „Investice do systémového vzdělávání řidičů v zájmu zvyšování bezpečnosti jdou ruku v ruce s ekologizací našich služeb s cílem dosáhnout postupně klimatické neutrality. Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči celé společnosti a přistupujeme k ní s maximální pozorností,“ uzavřel David Voznička, provozní ředitel PPL CZ.

 

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com