Hankook posiluje politiku na podporu udržitelného hodnotového řetězce v oblasti přírodního kaučuku Hankook, pneumatiky, konstrukce, | Constructors F1

etina English Rusky

Hankook posiluje politiku na podporu udržitelného hodnotového řetězce v oblasti přírodního kaučuku Hankook, pneumatiky, konstrukce, | Constructors F1 Constructors F1

Hankook posiluje politiku na podporu udržitelného hodnotového řetězce v oblasti přírodního kaučuku

Felix Kinzer/ Hankook | 14.10.21 | Aktuálně

Hankook Tire 2021

Výrobce pneumatik Hankook zlepšuje v souladu s globální platformou pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR) svou politiku v této oblasti a neustále usiluje o zlepšení v oblastech lidských práv, ochrany životního prostředí a transparentnosti. Účelem je zlepšení životní úrovně drobných zemědělců, zlepšení kvality přírodního kaučuku a minimalizování škod na životním prostředí.

Neu-Isenburg, Německo, 14. října 2021
Výrobce prémiových pneumatik Hankook nadále ve svém hodnotovém řetězci podporuje udržitelnost produkce kaučuku, který je hlavní surovinou při výrobě pneumatik. Společnost zavedla politiku udržitelného přírodního kaučuku v roce 2018 a je členem platfoprmy GPSRN, která má členskou základnu po celém světě a byla zřízena k nastavování a kontroly těchto aktivit. Prostřednictvím této politiky mají všechny strany produkčního řetězce přírodního kaučuku včetně výrobců, zpracovatelů a obchodníků povinnost nejenom dodržovat zákony a předpisy zemí, v kterých působí, ale musí též splňovat požadavky společnosti Hankook, které byly aktualizovány v souladu s novou politikou platformy GSPNR v různých odvětvích, jako jsou lidská práva, ochrana životního prostředí a transparentnost.

Zásady v oblasti lidských práv zahrnují ochranu vlastnických práv k půdě domorodých obyvatel a místních komunit na základě Deklarace OSN o právech původních obyvatel. Z hlediska ochrany životního prostředí se reguluje odlesňování a provádí prevence znečištění vod způsobeného použitím chemikálií a prevence vyčerpání zdrojů. Společnost Hankook se zavázala obnovovat přirozené lesy a ekosystémy spolu s ohroženými druhy a volně žijícími živočichy, a také snižovat emise skleníkových plynů. Dále by se mělo zaměřit úsilí na zvýšení transparentnosti celého řetězce produkce přírodního kaučuku, od výrobců až ke koncovým uživatelům.

Společnost Hankook plánuje zvýšit materiálovou efektivitu k identifikaci nejvhodnějších kultivačních postupů, a zároveň podporovat drobné zemědělce k absolvování příslušného školení na toto téma. Společnost též aktivně podporuje své partnery při implementaci těchto aktivit. Kromě toho bude Hankook nejméně jednou za dva roky své partnery hodnotit, jak nastavená pravidla dodržují.

"Udržitelnost je agendou, u které nelze provádět kompromisy a hodnotové řetězce jsou v současné době nedílnou součástí řízení udržitelnosti. Jsme si vědomi toho, aby naše budoucnost byla udržitelná, musíme přehodnotit a změnit způsob naší práce a podnikat tak, aby byly zapojeny všechny zúčastněné strany,“ říká Sooil Lee, prezident a CEO Hankook Tire & Technology. "Jako členové platformy GPSNR jsme se zavázali dodržovat zákony, být v souladu s životním prostředím komunit, podporovat zdravé a fungující ekosystémy a respektovat všechna lidská práva při nákupu a výrobě přírodního kaučuku." Spolu s našimi partnery v dodavatelském řetězci budeme pomáhat zlepšovat kvalitu života kultivátorů přírodního kaučuku, zlepšovat kvalitu přírodního kaučuku a minimalizovat dopady na životní prostředí.“

Stefano Savi, ředitel platformy GPSNR, dodává: „Propojení společnosti Hankook s rámcem aktivit platformy GPSNR odráží její závazek ke spravedlivému a udržitelnému hodnotovému řetězci přírodního kaučuku. Vzhledem k tomu, že se tomuto rámci politiky přizpůsobuje stále více členských společností, myslíme si, že je to velký krok vpřed pro celé odvětví, protože členové GPSNR představují 50 % celosvětové poptávky po přírodním kaučuku.“

Hankook téma udržitelnosti bere vážně a neustále pracuje na podpoře zdravé a udržitelné globální komunity. Společnost je již od roku 2016 do roku 2020 pětkrát za sebou zastoupena v renomovaném světovém Dow Jonesově indexu udržitelnosti (DJSI - Dow Jones Sustainability Indices). Poprvé byla do tohoto indexu zařazena v roce 2011.

Aktualizovanou politiku udržitelného přírodního kaučuku, která je v souladu s politikou rámce GPSNR, naleznete na webových stránkách Hankook v oddíle Udržitelnost

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com