Společnost Hankook získala ocenění „S&P Global Gold Class“ za udržitelnost Hankook, pneu, pneumatiky,ocenění | Constructors F1

etina English Rusky

Společnost Hankook získala ocenění „S&P Global Gold Class“ za udržitelnost Hankook, pneu, pneumatiky,ocenění | Constructors F1 Constructors F1

Společnost Hankook získala ocenění „S&P Global Gold Class“ za udržitelnost

Hankook Press | 28.3.22 | Aktuálně

Hankook 2022 a udržitelnost

Výrobce pneumatik Hankook dosáhl nejvyššího možného hodnocení. S&P Global uděluje zlatou třídu jednomu procentu nejlépe hodnocených společností . Ocenění podtrhuje pokračující závazek společnosti Hankook k udržitelným postupům a řízení ESG.

Neu-Isenburg, Německo, 28. března 2022 – Renomované hodnocení za udržitelnou činnost: Prémiový výrobce pneumatik Hankook obdržel ocenění „S&P Global Gold Class“ od amerického poskytovatele finančních služeb S&P Global v ročence udržitelnosti za rok 2022. Hankook je tak jednou z předních společností v ročence udržitelnosti, která vychází z indexu S&P Dow Jones World Sustainability Index. Pro letošní ročník bylo hodnoceno 7 554 firem z 61 odvětví. 75 společností obdrželo zlaté, 89 stříbrné a 106 bronzové ocenění za vynikající výsledky. Ocenění je dokladem trvalého závazku výrobce pneumatik k trvale udržitelné činnosti a řízení ESG (= Environment, Social Affairs and Corporate Governance = životní prostředí, společenské záležitosti a řízení společnosti). Příkladem aktivit společnosti je nedávno oznámený projekt na podporu indonéských výrobců přírodního kaučuku.

S&P Global uděluje zlatou třídu jednomu procentu nejlépe hodnocených společností. Kromě společnosti Hankook na ni dosáhl pouze jeden další dodavatel pro automobilový průmysl. Nejlepšího hodnocení zde dosáhla společnost Hankook se 78 body ze 100. Pro výrobce prémiových pneumatik byl rok 2021 šestým po sobě jdoucím zápisem do indexu Dow Jones World Sustainability Index, což zdůrazňuje vedoucí pozici společnosti v oblasti životního prostředí, společenských záležitostí a řízení společnosti (ESG, Environmental, Social and Governance).

Před více než deseti lety společnost Hankook založila organizaci, která se zabývá CSR (Corporate Social Responsibility = společenská odpovědnost obchodních společností). V loňském roce společnost Hankook založila nový výbor ESG v rámci správní rady, čímž došlo k posílení snah na poli ESG. Prostřednictvím osmi podvýborů společnost zapojuje všechny zaměstnance do své vize udržitelnosti a zlepšuje svou výkonnost v této oblasti. Výrobce prémiových pneumatik formuloval ambiciózní cíle a spolupracuje se zúčastněnými stranami, což vede k řadě aktivit, které společnosti přidávají skutečnou hodnotu.

Zaměření na udržitelnost v průběhu celého životního cyklu

Společnost Hankook se například zaměřuje na udržitelný hodnotový řetězec. V roce 2018 vydala společnost Hankook své prohlášení E-Circle, které zahrnuje strategii udržitelných materiálů. Politika společnosti týkající se udržitelného přírodního kaučuku, která byla zahájena ve stejnou dobu, byla aktualizována v roce 2021 v souladu s pokyny Globální platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). Kromě snahy o udržitelnější hodnotový řetězec a snížení dopadu svých výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu společnost Hankook pokračuje ve financování projektů na podporu mobility místních sociálních institucí.

„Jsme hrdí na toto renomované hodnocení za udržitelné jednání. Ocenění je důkazem našeho závazku k udržitelnější budoucnosti,“ řekl Sooil Lee, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Hankook. „Abychom dále podpořili náš růst jako globální společnosti v oblasti pneumatik, plánujeme celosvětově posílit naše sociální, ekologické a finanční aktivity.“

Příklady projektů pro udržitelnější výrobu přírodního kaučuku

Příkladem závazku společnosti Hankook k udržitelné výrobě přírodního kaučuku je závazek dodat celkem 6 000 litrů kyseliny mravenčí více než 100 výrobcům v Indonésii. Kyselina mravenčí se používá jako ekologicky nezávadný koagulant při výrobě gumy, který přispívá k větší bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Další koagulanty mají nepříznivý vliv na vegetaci a přispívají ke znečištění vody, což může ohrozit biodiverzitu mokřadů. Průmysl výroby pneumatik využívá asi 70 procent celosvětově vyrobeného přírodního kaučuku. Přibližně 85 procent produkce tvoří drobní zemědělci v jihovýchodní Asii.

Výrobce pneumatik je rovněž zapojen do projektu, který se na základě blockchainu zaměřuje na sledovatelnost a udržitelnost přírodního kaučuku. PROJECT TREE společnosti ITOCHU Corporation, mezinárodní obchodní společnosti, je prvním krokem k vytvoření sledovatelnosti v průmyslu přírodního kaučuku pomocí blockchainové technologie. Společnost Hankook si klade za cíl společně se svými partnery v dodavatelském řetězci zlepšit kvalitu života výrobců přírodního kaučuku, zvýšit kvalitu přírodního kaučuku a minimalizovat dopady na životní prostředí

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com