Začíná čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce Cena, studenti, Siemens, 2021 | Constructors F1

etina English Rusky

Začíná čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce Cena, studenti, Siemens, 2021 | Constructors F1 Constructors F1

Začíná čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Bc. Lenka Hlavatá/www.siemens.cz | 7.9.21 | Siemens s.r.o. , cena Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Cena Wernera von Siemense 2021

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen.

1

„Poznání a vzdělání je základem každého pokroku. Studentům, mladým vědcům a jejich pedagogům chceme ukázat, za jak důležitou jejich roli ve společnosti považujeme,“
uvedl k zahájení soutěže Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice. Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek 
www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2021.

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 23 letech rozdělila mezi 410 studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 13,4 milionů korun. Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 900 000 Kč, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění získají i vedoucí prací.

 

Vyhlašované kategorie:

  1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
  2. Nejlepší pedagogický pracovník
  3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
  4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + vedoucí práce)
  5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
  6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
  7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
  8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

 

V minulém ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Akademie věd ČR (7 ocenění), následovaní Univerzitou Karlovou v Praze (6 ocenění) a shodně po dvou oceněních získalo Vysoké učení technické Brno a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (2 ocenění).

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera Siemense proběhne za podpory společností Siemens Advanta, Siemens Energy a Siemens Mobility, které se staly patrony tematických kategorií.

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Citace partnerů:

Vladimír Kulla, ředitel Siemens Advanta pro Českou republiku a Evropu

„Špičková vývojová centra jako je to naše potřebují i nadané vědce a studenty, proto je pro nás spolupráce s vysokými školami klíčová. Budoucnost je v digitálním světě chytrých věcí, a proto věříme, že příležitost tvořit ji spolu s námi zaujme i nové talenty z řad studentů, kteří u nás mohou najít zajímavé uplatnění.“

Jaroslav Lahoda, generální ředitel Siemens Energy Česká republika

„Evropská Unie a s ní Česká republika dnes tvoří svou energetickou budoucnost. Velké téma je dekarbonizace a dlouhodobá udržitelnost. Zatím je to vize, kterou je potřeba naplnit. Těším se, že oceníme nadané studenty a mladé odborníky, kteří přijdou s novými nápady pro rozvoj infrastruktury a bezemisní energetiky, která bude spolehlivá, bezpečná a udržitelná.“

Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika 

„Vzdělání je tím nejcennějším, co můžeme lidem předat. Proto si velice vážím toho, že máme možnost podporovat a spolupracovat s českými vysokými školami a oceňovat studenty, pedagogy a vědce za jejich skvělé výkony. Společnost Siemens Mobility v tomto roce opět převezme záštitu nad kategorií Nejlepší absolventská práce týkající se chytré infrastruktury a energetiky, která je svým zaměřením naší společnosti velmi blízká.“

 

O soutěži:

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích třiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 410 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 13,4 milionů Kč.

 

 

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com